Laatste nieuws

Valpreventie
03 januari 2024
Valpreventie

Valpreventie is een van de belangrijke onderwerpen die vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de brede financiële SPUK-regeling aangepakt zullen worden.

Lees verder
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!
03 januari 2024
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!

De nieuwe NPi-service Ouderen staat online!

Lees verder
Resultaten ledenenquête NVFG
03 januari 2024
Resultaten ledenenquête NVFG

In oktober heeft de NVFG haar leden opgeroepen om een vragenlijst in te vullen om te horen hoe zij het lidmaatschap ervaren. Op deze manier wilde de NVFG de communicatie met haar leden eens goed tegen het licht houden. De enquête heeft voor het bestuur interessante informatie opgeleverd. Het bestuur kan deze input gebruiken om meer richting te geven aan het beleid.

Lees verder
Flyer: Laat je naaste niet vallen
02 januari 2024
Flyer: Laat je naaste niet vallen

Ouderen hebben een hogere kans op vallen als ze lijden aan dementie of een andere cognitieve stoornis.

Lees verder
Versterking regionale samenwerking nodig!
02 januari 2024
Versterking regionale samenwerking nodig!

Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig.

Lees verder
Aafje Symposium
27 november 2023
Aafje Symposium

Aafje, ouderenzorgorganisatie in omgeving Rotterdam, organiseert op donderdag 18 april 2024 de eerste editie van het Aafje symposium Fysiotherapie met als thema “De geriatrische patiënt in beweging; een uitdaging?!” in theater Cascade in Hendrik Ido Ambacht.

Lees verder
Accreditatie toegekend voor het deelregister geriatriefysiotherapie
27 november 2023
Accreditatie toegekend voor het deelregister geriatriefysiotherapie

Heb je onlangs het NVFG jaarcongres of het Webinar Slaap(problemen) bij geriatrische patiënten gevolgd?

Lees verder
Accreditatie training Otago instructeur voor geriatriefysiotherapeuten
27 november 2023
Accreditatie training Otago instructeur voor geriatriefysiotherapeuten

Vanaf 2024 wordt het Otago oefenprogramma vergoed vanuit de basisverzekering voor ouderen met een hoog valrisico die voldoen aan de indicatiestelling.

Lees verder
Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie
24 oktober 2023
Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie

KNGF, SKF en VvOCM hebben samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie ontwikkeld, onder begeleiding van het Zorginstituut.

Lees verder