kwaliteitskader.jpg
24 oktober 2023

Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie

KNGF, SKF en VvOCM hebben samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie ontwikkeld, onder begeleiding van het Zorginstituut.

Wat is het Kwaliteitskader?

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het opstellen van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces. Het Kwaliteitskader is belangrijk voor de professionalisering van de beroepsgroepen.

In het Kwaliteitskader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader is de wens van de patiënten. En dit is het eerste kwaliteitskader dat is opgesteld vanuit de principes van passende zorg. Daarnaast vind je in het kader een overzicht van onze ambities waar we als beroepsgroepen aan willen werken. In het Kwaliteitskader zijn ook afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten de zorg evalueren, zonodig aanpassen en borgen. Met elkaar en samen met de patiënt. Zo verbeteren we samen de zorg.

Ga hier naar de speciale pagina voor meer informatie.