Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een moderne geriatriefysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

  • Nieuwe versie

    Geïnspireerd door de ontwikkelingen in het praktijkveld en op basis van het zogenaamde Canmeds systeem heeft de NVFG haar beroepsprofiel (BCP) in 2023 herschreven.

  • Beroepsprofiel
Kwaliteitsregister

In het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL staan geriatriefysiotherapeuten geregistreerd. Om in dit deelregister te kunnen worden opgenomen, dien je een door de NVFG en het KNGF erkend diploma master Geriatriefysiotherapie te hebben behaald. De meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vind je in het beleidsdocument op de website van KRF NL. Overigens is in het voorjaar van 2021 het masterdiploma als herregistratie-eis voor 2025 e.v. geschrapt.