samenwerken.png
02 januari 2024

Versterking regionale samenwerking nodig!

Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig.

Versterking regionale samenwerking nodig voor zorg kwetsbare patiënt thuis. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire samenwerking centraler te organiseren en afspraken onderling steviger te omschrijven. Dit zorgt ervoor dat de toegang tot zorg voor kwetsbare patiënten thuis geborgd wordt. De bekostiging moet hier goed op aansluiten. Meer informatie tref je hier.