enquete.png
03 januari 2024

Resultaten ledenenquête NVFG

In oktober heeft de NVFG haar leden opgeroepen om een vragenlijst in te vullen om te horen hoe zij het lidmaatschap ervaren. Op deze manier wilde de NVFG de communicatie met haar leden eens goed tegen het licht houden. De enquête heeft voor het bestuur interessante informatie opgeleverd. Het bestuur kan deze input gebruiken om meer richting te geven aan het beleid.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFG beschikbaar.