web-kngf-06okt--157--mcklin-fotografie.jpg
19 februari 2024

Jouw invloed binnen de vereniging

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVFG staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de geriatriefysiotherapeut.

De toekomst samen vormgeven

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om zeer betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk van groot belang voor datgene wat we als geriatriefysiotherapeut zo liefhebben: ons vak in de praktijk.

Elk lid kan belangrijke beleidsbeslissingen met zijn/haar stem direct beïnvloeden. Of het nu gaat om de opleidingseisen voor geriatriefysiotherapeuten, de verdere wetenschappelijke ontwikkeling, de promotie van het vak en de kwaliteitssystemen, jij kunt direct meebeslissen. Via jou stem in de Algemene LedenVergadering (ALV). Hierbij is uiteraard ook ruimte voor discussie en het inbrengen van ideeën. Dit is de essentie van de beroepsvereniging: samen beslissingen nemen over onze toekomst als geriatriefysiotherapeut.   

Maak dus gebruik van je invloed en voedt het bestuur met jou know-how en stuur het beleid van de vereniging. Vanzelfsprekend kun je ook buiten de ALV contact opnemen met het bestuur. Bovendien is de vereniging altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten als project- of commissielid.

Kortom: we hebben jou nodig als lid, want jij beslist.