10 juni 2022

Algemene Ledenvergadering

De NVFG organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFG. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV!

Beste collega,

In het voorjaar nemen wij traditiegetrouw het moment om samen met leden terug te blikken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarom willen wij je dan ook van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de NVFG op dinsdag 21 juni 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. Net als vorig jaar is deze ALV online. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de gebruikelijke agendapunten, zoals het jaarverslag van 2021. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om samen over de toekomst te praten. Ook willen we graag jullie voorkeur horen over de vorm van de komende najaarsALV: digitaal, fysiek of hybride.

Voorafgaand aan de ALV zal er een voorprogramma plaatsvinden over ‘het belang van farmacologie voor geriatriefysiotherapiedoor Nienke Golüke, klinisch geriater. Zorg daarom dat je er om 18.30 uur bij bent!

De vergaderstukken vind je hier uiterlijk op 14 juni  of ontvang je op aanvraag per mail via [email protected]

We verzoeken je jezelf aan te melden voor de ALV vóór 21 juni 2022. Voor deelname ontvang je één punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL. Aanmelden kan via deze link.

Het bestuur stelt jouw (digitale) aanwezigheid zeer op prijs.

Tot 21 juni!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de NVFG,

Jasper Huberts
voorzitter