bijeenkomst.jpg
08 mei 2024

Algemene Ledenvergadering

De NVFG organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFG. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV! Alle ALV-stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website.

Save the Date

De Algemene Ledenvergadering van de NVFG gaat online plaatsvinden op dinsdag 11 juni 2024, aanvang 19:30 uur. 
Noteer je de datum vast in jouw agenda?!

------------------------------------------------------------

De afgelopen ALV van de NVFG vond plaats op dinsdag 21 november jl. 
Tijdens deze vergadering kwamen de gebruikelijke agendapunten ter bespreking en behandeling, zoals o.a. het Jaarplan 2024, de Jaarbegroting 2024.

Alle behandelende ALV-stukken staan aan de rechterzijde van deze pagina.

Voorafgaand aan de ALV, was er een 'Koffiemoment met het bestuur'.

Hieronder tref je de agendapunten die zijn behandeld:

AGENDA ALV - 21 november 2023

 1. Welkom en opening voorzitter NVFG
   
 2. Agenda vaststelling, mededelingen en ingekomen stukken
   
 3. Notulen ALV d.d. 21 juni 2023, ter vaststelling
   
 4. Jaarplan 2024, ter besluitvorming
   
 5. Begroting 2024 (ge├»ntegreerd in het Jaarplan 2024), ter besluitvorming
   
 6. Benoeming kascommissie, ter bespreking
   
 7. Actuele zaken, ter informatie
   
 8. Rondvraag en sluiting