bijeenkomst.jpg
03 juli 2024

Algemene Ledenvergadering

De NVFG organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFG. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV! De ALV-stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website.

De Algemene Ledenvergadering van de NVFG heeft online plaatsgevonden op dinsdag 11 juni jl.

Het concept-verslag van deze ALV tref je aan de rechterzijde van deze pagina. Dit verslag zal in de najaars ALV van 20 november 2024, ter goedkeuring worden vastgesteld.

Alle actuele ALV-stukken vind je terug aan de rechterzijde van deze pagina.


SAVE THE DATE

Onze najaars ALV vindt online plaats op dinsdag 12 november 2024. Noteer de datum vast in je agenda.