factsheets.jpg
25 maart 2024

Folders voor clienten, factsheet voor verwijzer

Bestellen van de NVFG-cliëntfolder, factsheet en poster is weer mogelijk!

We zijn nog wel in overleg met het KNGF wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst; denk aan digitalisering van de folders en factsheet. Hierover is nog geen besluit genomen. Zodra er meer bekend is, zullen we je hierover informeren.

Je kunt de documenten bestellen middels het bestelformulier aan de rechterzijde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De folder is door de NVFG ontwikkeld voor leden om aan cliënten en mantelzorgers te geven. De factsheets zijn ontwikkeld door de NVFG voor verwijzers.

Promotie van jouw vak

In de folder worden alle aspecten van ons vak eenvoudig op een rijtje gezet voor de cliënten. Leden kunnen de folder - na inloggen - inzien via de download.


Factsheet voor de verwijzer

De factsheet “Samen zorgen voor kwetsbare ouderen” is ontwikkeld door de NVFG en is getoetst bij verwijzers. De factsheet is ontwikkeld om het domein van de geriatriefysiotherapeut verder aan te scherpen en de kerncompetenties duidelijk neer te zetten voor de verwijzers van onze cliënten. Met de factsheet willen we ook bereiken dat de zorg op de juiste plek komt en collega-fysiotherapeuten zich meer bewust onbekwaam voelen bij het behandelen van de kwetsbare ouderen.

Je kunt de factsheet gebruiken om met verwijzers in gesprek te gaan waar wij, als geriatriefysiotherapeut, kunnen ondersteunen in een stukje screening en advisering.


Factsheet Ketenaanpak valpreventie: Waar zetelt de geriatriefysiotherapeut? 

Dit is de nieuwste factsheet over valrisicotest en vervolgstappen in kaart gebracht op één overzichtelijke factsheet.

Leden kunnen de factsheets- na inloggen - inzien via de download.

Via het NVFG bestelformulier (zie rechterzijde) kun je jouw bestelling doen.