web-kngf---5nov21--060--mcklin-fotografie.jpg
18 september 2023

De vereniging voor geriatriefysiotherapeuten

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende specialistenvereniging met als doel de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor ouderen.

Kwaliteit en beroepsbelangen

De NVFG stelt zich ten doel om de kwaliteit van de geriatriefysiotherapie in Nederland te bevorderen en de sociaal-economische belangen van de beroepsgroep te behartigen. We organiseren minimaal 1 keer per jaar een congres. Daarnaast wordt op de DVDF een deel door de NVFG ingevuld. 

Het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie wordt vier maal per jaar uitgegeven voor leden en abonnementhouders. 

Naast het bestuur kent de vereniging verscheidene commissies en werkgroepen. 

Op 3 juni 2015 is ons beroepsprofiel door de ALV van het KNGF akkoord bevonden. Dit beroepsprofiel beschrijft de competenties die de geriatriefysiotherapeut nodig heeft om taken uit te voeren en problemen op te lossen in zijn werksituatie. Competenties bestaan uit een samenhangend geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude.

In de eerstkomende ALV van het KNGF (najaar 2023), zal het nieuwe beroepsprofiel ter goedkeuring worden voorgelegd. Tot die tijd blijft het huidige beroepsprofiel (2015) van kracht.

De NVFG maakt als erkende specialistenvereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

Het lidmaatschap van de vereniging is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF en bedraagt voor het NVFG-gedeelte €130,- per jaar. Ook algemeen fysiotherapeuten kunnen buitengewoon lid worden van de NVFG. Fysiotherapeuten die geen lid zijn van het KNGF en werkers uit andere disciplines kunnen voor  €65,- een abonnement nemen op het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.