20 december 2021

Leidraad Uitvoering Zorgstandaard Dementie

De herziene Zorgstandaard Dementie is vanaf 14 april 2020 van kracht. Dat was een belangrijke stap om te zorgen dat mensen met dementie zorg en ondersteuning krijgen die hen het beste in hun leven steunt. Regionale dementie netwerken krijgen hiermee een impuls om aan de slag te gaan met de zorgstandaard.

Met die stap zijn we er nog niet. Er is nog veel te doen om te zorgen dat alle mensen met dementie die steun in hun dagelijks leven ook daadwerkelijk ervaren. De Leidraad geeft regionale en landelijke professionals en bestuurders handvatten hoe de zorgstandaard in te voeren of verder te brengen in hun werkgebied. Gelukkig zijn er op allerlei plaatsen in het land al goede praktijken ontwikkeld waar we van kunnen leren. We zien dat goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie uitdagend maar haalbaar is.

De kern van de Leidraad bestaat uit een serie actiepunten voor regionale professionals en bestuurders, als ook actiepunten voor landelijke partijen die de regio’s ondersteunen. De komende weken zullen Dementienetwerk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Alzheimer Nederland dan ook in overleg met VWS als kwartiermakers de voorbereidingen starten voor de implementatie: de inrichting van het operationeel overleg. Want we willen samen snel aan de slag. Dit betekent dat we tijd gaan investeren in het toepassen van de Zorgstandaard door het in de praktijk brengen van de actiepunten uit het plan. Dat doen we omdat we vast overtuigd zijn dat dit uiteindelijk niet alleen betere ondersteuning en zorg oplevert voor mensen met dementie en hun mantelzorgers maar dat betere samenwerking ook iedereen tijd scheelt.

Bekijk de actiepunten voor de komende periode 2022-2025 in de Leidraad Uitvoering Zorgstandaard Dementie in de download.