28 februari 2022

Vergoedingsvoorwaarden geriatriefysiotherapie

Alle verzekeraars in Nederland hebben een verbijzonderd tarief opgenomen in hun contracten.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFG beschikbaar.