Laatste nieuws

25 januari 2022
Herhaling: Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Ons beroepsprofiel gaat een update krijgen.

Lees verder
25 januari 2022
Diagnosecode geriatriefysiotherapie

Geregeld krijgt het NVFG-bestuur van zijn leden mailtjes binnen over de diagnosecode problematiek. Dank daarvoor. Mede op basis van deze input zijn we beter in staat om de aard en omvang hiervan in kaart te brengen en concrete inhoud te geven aan de gesprekken die we hierover voeren met het KNGF en de diverse verzekeraars.

Lees verder
21 december 2021
Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Ons beroepsprofiel gaat een update krijgen.

Lees verder