basispakket-zorgverzekeringswet-2024.png
02 mei 2024

Nieuwe betaaltitel voor domein- en sectoroverstijgende samenwerking

Op 1 mei 2024 is de betaaltitel bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking (BDSS) in werking getreden.

De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025. Zorgorganisaties kunnen hierdoor binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) kosten vergoed krijgen die ze maken voor patiƫntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere sectoren of domeinen. Tot nu toe konden ze die kosten nergens verhalen.

 

Samenwerking vraagt om betaaltitel Zvw

Een werkgroep met alle IZA-partijen concludeerde dat een patiƫntengroepsgebonden samenwerking vraagt om een betaaltitel die het mogelijk maakt dat iedere zorgaanbieder of welzijnsorganisatie vanuit het eigen domein vergoed wordt voor de bijdrage aan deze samenwerking. Met de betaaltitel BDSS geldt dit nu ook voor zorgaanbieders die onder de Zvw vallen. Zodat passende zorg voor kwetsbare groepen een stapje dichterbij komt. Binnenkort verschijnt een handleiding die veldpartijen handvatten biedt bij het gebruik van de betaaltitel in de praktijk.

Lees meer over de BDSS