ledenvergadering.jpg
02 april 2024

Reactie NVFG op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 27 maart 2024

Afgelopen woensdag heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF plaatsgevonden. Omdat de uitkomsten van de ALV consequenties hebben voor de ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging deelt het NVFG-bestuur graag een reactie.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFG beschikbaar.