ouderen-voor-elkaar.jpg
03 april 2024

Nieuw! Paramedische richtlijn kwetsbare ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen.

Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers.

De nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is daarom van groot belang. Zowel fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, diƫtisten als logopedisten spelen een rol bij het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbaarheid bij deze groep. Zij kunnen door het bieden van de juiste begeleiding en behandeling de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Bekijk de richtlijn: https://www.kngf.nl/kennisplatform/themas/kwetsbare-ouderen