valpreventie.jpg
02 april 2024

Landelijke ketenaanpak valpreventie

Aan de rechterzijde van deze pagina, vinden jullie een voortgangsrapportage over de landelijke ketenaanpak valpreventie, vormgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland en VeiligheidNL.

Expliciet wordt hierin stil gestaan bij de knelpunten die zich voordoen bij de vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet voor de groep ouderen met een hoog valrisico en onderliggend of bijkomend lijden.

 

Valpreventieve beweeginterventies
De NVFG is content dat Zorginstituut Nederland eind februari een beoordelingskader heeft opgeleverd en de NVFG in het proces daartoe ook betrokken heeft. Hopelijk zijn daarmee de overgebleven onduidelijkheden en vragen vanuit de zorgverzekeraars weg genomen. Immers betreurt de NVFG het dat de inkoop van vele zorgverzekeraars zo lang uitblijft.

 

Valrisicobeoordeling
De NVFG pleit voor reële en praktische toepasbare scenario’s waarin de expertise van de geriatriefysiotherapeut op waarde wordt geschat. De NVFG is er van overtuigd dat de geriatriefysiotherapeut veranteoordel;ijhkheid hierin te dragen.