logo-fbz.jpg
20 juni 2024

Ga mee in gesprek over de toekomst van de zorg

FBZ bestaat in 2024 vijftig jaar en organiseert een aantal interessante dialoogsessies over de toekomst van de zorg.

De komende jaren verdubbelt de zorgvraag, terwijl het personeelstekort verder toeneemt. Hoe moeten we met die uitdaging omgaan? Wat kun jij als zorgprofessional zelf doen en welke rol hebben werkgevers daarbij? Herkennen zij zich in de zorgen van hun werknemers? Welke veranderingen zijn nodig zodat zorgprofessionals ook in de toekomst met plezier hun werk kunnen blijven doen en goede zorg kunnen leveren?

Basis voor een brede dialoog 
FBZ behartigt de werknemersbelangen van 46.000 zorgprofessionals en maakt zich grote zorgen over de arbeidsmarktkrapte en de impact daarvan op de kwaliteit van de zorg. Volgens FBZ moet de politiek nu eindelijk keuzes maken om het tij te keren en een brede maatschappelijke dialoog initiëren over de toekomst van de zorg. FBZ zet daartoe zelf alvast de eerste stap en organiseert dit jaar vier dialoogsessies met haar achterban over de toekomst van de zorg. De uitkomsten van de dialogen verwerkt ze in een manifest dat ze eind 2024 aan de politiek wil overhandigen. 

Vier sessies
Op 28 februari trapte FBZ de dialoogsessies af met een bijeenkomst met zorgprofessionals en patiënten/cliënten. De sessie op 5 juni is de tweede in deze reeks, waarbij zorgprofessionals in gesprek gaan met werkgevers. Op 25 september vindt de derde sessie plaats met zorgprofessionals en politici/brancheorganisaties. 
Op 11 december vindt er een groot slotdebat plaats. Je kunt je voor al deze bijeenkomsten alvast aanmelden, maar ook voor één of twee.


Geef je op en praat mee
Heb jij ideeën over de toekomst van de zorg? Praat dan mee en meld je aan via deze link. De sessies vinden allemaal plaats van 15.00 tot 17.00 uur in NBC Nieuwegein. Je krijgt de unieke gelegenheid om je stem te laten horen en actief bij te dragen aan de vormgeving van de zorg van morgen.
Er is beperkt plaats tijdens de sessies. Mocht er onverhoopt geen plek meer zijn, dan word je op een wachtlijst geplaatst.