otago-instructeur.jpg
06 maart 2024

Otago-instructeur? VeiligheidNL heeft jou hard nodig!

Draag bij aan wetenschappelijk onderzoek.

In 2023 is een start gemaakt met het Otago-onderzoek. Met behulp van gecertificeerde Otago-instructeurs verzamelen we gegevens over de effecten van Otago bij ouderen. Met deze informatie kunnen we zorgen voor een betere implementatie van Otago in Nederland en een betere kwaliteit van zorg voor ouderen.

Veel Otago-instructeurs zien het belang van dit onderzoek en hebben al aangegeven hieraan mee te werken. Helaas hebben we nog niet genoeg deelnemers. Voor dit wetenschappelijke onderzoek hebben we minimaal 100 Otago-deelnemers nodig. Ben je geïnteresseerd?

Lees hier voor meer informatie.

Deelname kost je weinig tijd en maakt een groot verschil!

Na een kleine rondvraag weten we dat Otago-instructeurs twijfelen over deelname aan dit onderzoek, omdat ze verwachten dat dit veel tijd en moeite kost. Maar, de gegevens die we voor dit onderzoek nodig hebben, verzamel je grotendeels al als onderdeel van het Otago Oefenprogramma.
Deelname kost dus weinig extra tijd! Daarbij bieden we je graag een onkostenvergoeding van
€ 75,- per deelnemende cliënt.

Meld je aan en doe mee!

Voor het slagen van het onderzoek hebben we jouw hulp hard nodig. 
Aanmelden kan tot 18 maart.

Alvast hartelijk bedankt.