nza-logo.jpg
06 maart 2024

NZa adviseert over nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde afgelopen maand een rapport waarin modulaire bekostiging voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt geadviseerd.

De huidige bekostiging is ontoereikend en sluit niet aan bij de diverse zorgbehoeften van patiƫnten. In samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroeps- en branchepartijen heeft de NZa onderzoek gedaan en besloten om modulaire bekostiging in te voeren voor zowel ELV als GRZ.

Het advies is om de modulaire bekostiging als experiment te starten in 2025, naast de bestaande bekostigingsstructuur, en dit gedurende vijf jaar te evalueren. Het streven is om vanaf 2030 de modulaire bekostiging structureel door te voeren. Belangrijk is dat de bekostiging van Wlz crisiszorg en ELV palliatief terminale zorg ongewijzigd blijft.

Lees hier het gehele rapport.