parkinson-richtlijn.jpg
25 januari 2024

Wijziging DCSPH codes Parkinson en Extrapiramydale aandoeningen

De DCSPH 9374 is van oudsher gebruikt voor alle extrapiramydale aandoeningen inclusief Parkinson.

Vanuit het veld is de behoefte om Parkinson een ‘eigen’ DCSPH te geven waardoor afwijzingen in declaraties minder gaan voorkomen.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alleen extrapiramidale aandoeningen (waaronder Parkinsonisme) nog steeds gedeclareerd worden met de DCSPH code 9474. De Ziekte van Parkinson kan alleen gedeclareerd worden op DCSPH code 9374. Hiermee wordt het onderscheid beter duidelijk. De aanspraak voor patiënten blijft gelijk (conform bijlage 1). Praktijken wiens declaraties voor patiënten met extrapiramidale aandoeningen eerst werden afgewezen vanwege selectieve inkoop Parkinson van de verzekeraar, kunnen hun declaraties nu vergoed krijgen.

De omschrijving van deze pathologie is hieronder voor de volledigheid opgenomen.

Bestaande patiënten met deze aandoening hoeven niet opnieuw hun ‘eerste 20’ behandelingen te betalen.
Verzekeraars kijken hoe zij de soepele declaratie afhandeling van deze patiënten kunnen faciliteren.

KNGF en VvOCM zijn hierover in gesprek met verzekeraars.

Omschrijving pathologie ‘extrapyramidale aandoening’ (DCSPH 9474)

Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening, Chorea - extrapiramidaal , Chorea - ziekte van Huntington, Dystonieën, extremiteits-, Dystonieën, gegeneraliseerde, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën, Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica , Parkinsonisme, Torticollis spasmodica.


Omschrijving pathologie Parkinson (DCSPH 9374)

Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson), Paralysis agitans (ziekte van Parkinson).