Zoekresultaten

25 januari 2022

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken gepubliceerd

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk op een fijne manier in hun eigen omgeving blijven.

Lees verder

25 januari 2022

Podcast ‘Ademhaling en Parkinson’

Welke ademhalingsklachten kunnen ontstaan door de ziekte van Parkinson? Waarom is het zo belangrijk om deze te signaleren en te behandelen en hoe doe je dat? Deze vragen en meer worden besproken tijdens de ParkinsonNet Podcast.

Lees verder

25 januari 2022

Herhaling: Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Ons beroepsprofiel gaat een update krijgen.

Lees verder

25 januari 2022

Diagnosecode geriatriefysiotherapie

Geregeld krijgt het NVFG-bestuur van zijn leden mailtjes binnen over de diagnosecode problematiek. Dank daarvoor. Mede op basis van deze input zijn we beter in staat om de aard en omvang hiervan in kaart te brengen en concrete inhoud te geven aan de gesprekken die we hierover voeren met het KNGF en de diverse verzekeraars.

Lees verder

21 december 2021

Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Ons beroepsprofiel gaat een update krijgen.

Lees verder

21 december 2021

a.s.r. Zorgverzekering en geriatrie fysiotherapie

Vorig jaar hebben wij jullie kunnen mededelen dat a.s.r. Zorgverzekering vanaf 2021 een verbijzonderd tarief voor geriatriefysiotherapie in hun tarievenlijst 2021 heeft opgenomen.

Lees verder

20 december 2021

Leidraad Uitvoering Zorgstandaard Dementie

De herziene Zorgstandaard Dementie is vanaf 14 april 2020 van kracht. Dat was een belangrijke stap om te zorgen dat mensen met dementie zorg en ondersteuning krijgen die hen het beste in hun leven steunt. Regionale dementie netwerken krijgen hiermee een impuls om aan de slag te gaan met de zorgstandaard.

Lees verder