Zoekresultaten

20 december 2021

Leidraad Uitvoering Zorgstandaard Dementie

De herziene Zorgstandaard Dementie is vanaf 14 april 2020 van kracht. Dat was een belangrijke stap om te zorgen dat mensen met dementie zorg en ondersteuning krijgen die hen het beste in hun leven steunt. Regionale dementie netwerken krijgen hiermee een impuls om aan de slag te gaan met de zorgstandaard.

Lees verder

17 augustus 2021

Flowcharts NVFB-NVFG voor de geriatriefysiotherapeut

Als hulpmiddel bij de anamnese.

Lees verder

18 juni 2021

Literatuurlijsten NPi-service

Hieronder vind je een overzicht van de literatuurlijsten van de NPi-service.

Lees verder

18 juni 2021

Intramurale functiewaardering

Veel fysiotherapeuten en dus ook geriatriefysiotherapeuten zitten in de z.g. FWG 55 schaal. Toch zijn er verpleeghuizen in Nederland waar sommige collega’s in FWG 60 zijn beland. Hoe kan dat en is dat voor jou ook mogelijk?

Lees verder

16 juni 2021

Disclaimer

De NVFG besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de websites en in onze nieuwsbrieven plaatsen.

Lees verder

28 april 2021

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP)

Bij de hervormingen van de langdurige zorg in 2015 is een aantal behandelprestaties ondergebracht in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Lees verder

28 april 2021

KNGF info zorgverzekeraars

Vanzelfsprekend werkt de NVFG nauw samen met het KNGF als het gaat om de contractvormen en voorwaarden voor de fysiotherapie in het algemeen. De NVFG richt zich op de specifieke positie en problemen die de geriatriefysiotherapeut heeft in dit kader.

Lees verder

28 april 2021

Netwerken

Veel geriatriefysiotherapeuten zijn aangesloten bij geriatrie netwerken in hun omgeving.

Lees verder

13 januari 2021

Consumentenplatform Defysiotherapeut.com

Om de geriatriefysiotherapeut vindbaar te maken voor de consumenten en verwijzers is door het KNGF het consumentenplatform, www.defysiotherapeut.com, ontwikkeld.

Lees verder

13 januari 2021

Promotiefilm Geriatriefysiotherapie

De NVFG heeft voor haar leden een film over geriatriefysiotherapie laten maken. Deze staat op inmiddels ook op Youtube.

Lees verder