Zoekresultaten

26 oktober 2023

Landelijke Voortgangstoets Fysiotherapie

Zes opleidingen fysiotherapie hebben gezamenlijk de Landelijke Voortgangstoets fysiotherapie ontwikkeld. De vragen in de toets zijn gebaseerd op competenties en rollen beschreven in het KNGF Beroepsprofiel. De toets wordt afgenomen bij alle studenten van het 1e t/m 4e leerjaar, en is bedoeld om bachelor studenten inzicht te geven in hun actuele niveau van kennis en klinisch redeneren en hun voortgang te zien op het volgende toets-moment.

Lees verder

24 oktober 2023

Hersenletsel Congres

Het Hersenletsel Congres is hét jaarlijks terugkerend congres voor zorg, dienstverlening en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Tijdens het congres hoor je de nieuwste inzichten en belangrijke gevolgen van hersenletsel.

Lees verder

24 oktober 2023

NPi-service Ouderen 2023

De nieuwe NPI-service Ouderen is beschikbaar.

Lees verder

24 oktober 2023

Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie

KNGF, SKF en VvOCM hebben samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie ontwikkeld, onder begeleiding van het Zorginstituut.

Lees verder

24 oktober 2023

Valpreventieve beweeginterventie bij ouderen met een hoog valrisico opgenomen in

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft groen licht voor de valpreventieve zorg. Vanaf 2024 vergoedingen vanuit het basispakket.

Lees verder

24 oktober 2023

Ledenenquête NVFG 2023

Heb jij de ledenenquête al ingevuld? Alle leden van de NVFG hebben half oktober een mail ontvangen om een ledenenquête in te vullen.

Lees verder

17 oktober 2023

NVFG jaarcongres 2023: 'Toekomstgerichte zorg bij ouderen'

Op vrijdag 29 september jl. vond in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg het NVFG jaarcongres plaats.

Lees verder

16 oktober 2023

Het bestuur van de NVFG

Het bestuur van de NVFG houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Lees verder

29 september 2023

NVFG jaarcongres 2023

Op vrijdag 29 september a.s. vindt in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg het NVFG jaarcongres plaats. Het thema van dit jaar is 'Toekomstgerichte zorg bij ouderen'.

Lees verder

20 september 2023

Oproep SPREAD+ vragenlijst

Het Trimbos-instituut is benieuwd naar de wensen van mensen met dementie en hun naasten.

Lees verder