Zoekresultaten

31 maart 2022

Onbegrepen gedrag bij dementie

Meer dan 90% van de mensen met dementie vertoont gedurende het ziekteproces wel eens gedragsproblemen.

Lees verder

31 maart 2022

KNGF-richtlijn Oncologie gepubliceerd

De nieuwe richtlijn geeft fysiotherapeuten handvatten bij het begeleiden van mensen mét en ná kanker.

Lees verder

31 maart 2022

KNGF-Richtlijn Zelfmanagement gereed

Zelfmanagement is een steeds prominenter onderdeel van het vak fysiotherapie.

Lees verder

28 februari 2022

Podcast tips

De NVFG zet een aantal interessante podcasts voor hun leden op een rijtje!

Lees verder

28 februari 2022

Vergoedingsvoorwaarden geriatriefysiotherapie

Alle verzekeraars in Nederland hebben een verbijzonderd tarief opgenomen in hun contracten.

Lees verder

11 februari 2022

VACATURE (GERIATRIE)FYSIOTHERAPEUT

Met toetreding tot ParkinsonNet in 2022; 24 - 38 uur per week

Lees verder

25 januari 2022

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken gepubliceerd

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk op een fijne manier in hun eigen omgeving blijven.

Lees verder

25 januari 2022

Podcast ‘Ademhaling en Parkinson’

Welke ademhalingsklachten kunnen ontstaan door de ziekte van Parkinson? Waarom is het zo belangrijk om deze te signaleren en te behandelen en hoe doe je dat? Deze vragen en meer worden besproken tijdens de ParkinsonNet Podcast.

Lees verder

25 januari 2022

Herhaling: Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Ons beroepsprofiel gaat een update krijgen.

Lees verder

25 januari 2022

Diagnosecode geriatriefysiotherapie

Geregeld krijgt het NVFG-bestuur van zijn leden mailtjes binnen over de diagnosecode problematiek. Dank daarvoor. Mede op basis van deze input zijn we beter in staat om de aard en omvang hiervan in kaart te brengen en concrete inhoud te geven aan de gesprekken die we hierover voeren met het KNGF en de diverse verzekeraars.

Lees verder