Zoekresultaten

21 maart 2023

De vereniging voor geriatriefysiotherapeuten

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende specialistenvereniging met als doel de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor ouderen.

Lees verder

16 maart 2023

Extra Landelijke studiedag GR

Wegens een volgeboekt congres in december 2022 bieden we dit congres op 16 maart nogmaals aan.

Lees verder

09 maart 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFG organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFG. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op de ALV! Alle ALV-stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website.

Lees verder

23 februari 2023

Internationaal onderzoek voor verbeteren implementatie van valpreventie

Graag willen we je uitnodigen deel te nemen aan een EuGMS vragenlijst onderzoek over valpreventie.

Lees verder

23 februari 2023

Terugblik Geriatriedagen 2023

Op 9 en 10 februari jl. vonden de Geriatriedagen plaats in de Brabant hallen te 's-Hertogenbosch. Dit jaar was er gekozen voor een nieuwe opzet...

Lees verder

20 februari 2023

Webinar: Hoe behandelen we valangst na een heupfractuur?

In ons netwerk met het Leids Universitair Medisch Centrum en 12 ouderenzorgorganisaties, het UNC-ZH, doen wij onder andere onderzoek op geriatrische revalidatie. Onlangs rondde Maaike Scheffers haar promotieonderzoek af op behandeling van valangst na een heupfractuur bij ouderen.

Lees verder

20 februari 2023

Webinar: Hoe behandelen we valangst na een heupfractuur?

In ons netwerk met het Leids Universitair Medisch Centrum en 12 ouderenzorgorganisaties, het UNC-ZH, doen wij onder andere onderzoek op geriatrische revalidatie. Onlangs rondde Maaike Scheffers haar promotieonderzoek af op behandeling van valangst na een heupfractuur bij ouderen.

Lees verder

20 februari 2023

Tuberculosevaccin beschermt ouderen niet tegen COVID-19

Persbericht UMC -Utrecht, 2 februari 2023 – Het tuberculosevaccin (of BCG-vaccin) beschermt ouderen met co-morbiditeit niet tegen ziekteverschijnselen als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Dit blijkt uit de BCG-PRIME studie die is gestart tijdens de beginperiode van de coronapandemie toen er nog geen vaccins tegen het virus beschikbaar waren. Als een gezamenlijke effort werd de studie in zeer korte tijd opgezet en uitgevoerd in 20 Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van UMC Utrecht. Nadat de belangrijkste uitkomsten in 2021 al naar buiten werden gebracht, zijn de volledige resultaten van de studie deze week gepubliceerd in het vakblad Clinical Microbiology and Infection.

Lees verder

20 februari 2023

Flyer: Laat je naaste niet vallen

Ouderen hebben een hogere kans op vallen als ze lijden aan dementie of een andere cognitieve stoornis.

Lees verder

20 februari 2023

Versterking regionale samenwerking nodig!

Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig.

Lees verder