Kwaliteitsregister Geriatriefysiotherapie

In het deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) staan geriatriefysiotherapeuten geregistreerd.

Registereisen geriatriefysiotherapie - algemeen

Voor de meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie kunt via bijgaande link het BOCK Beleidsdocument kijken: 

https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html.

Trefwoorden: