Algemene informatie

25 januari 2022
Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken gepubliceerd

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk op een fijne manier in hun eigen omgeving blijven.

Lees verder
Netwerken
28 april 2021
Netwerken

Veel geriatriefysiotherapeuten zijn aangesloten bij geriatrie netwerken in hun omgeving.

Lees verder
CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT)
08 januari 2021
CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers, waaronder ca. 3.000 fysiotherapeuten.

Lees verder