rl-zelfmgt-beeld.jpg
31 maart 2022

KNGF-Richtlijn Zelfmanagement gereed

Zelfmanagement is een steeds prominenter onderdeel van het vak fysiotherapie.

Naast het (nieuwe) beroepsprofiel, waarin er veel aandacht is voor dit onderwerp, geeft deze nieuwe KNGF-richtlijn Zelfmanagement geeft de therapeut handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen.

Belangrijke knelpunten, die in de ontwikkeling door therapeuten genoemd en onderzocht werden, gingen over het in kaart brengen van belemmerende en bevorderende factoren bij patiënten ten aanzien van zelfmanagement en de wijze waarop je zelfmanagement kunt ondersteunen, inclusief specifieke strategieën.

Werkgroeplid John Verhoef: “De richtlijn is intuïtief opgebouwd voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Het volgt het proces van klinisch redeneren van diagnose tot aan therapie. Het generieke karakter zal bijdragen aan een breed en eenvoudig gebruik in de dagelijkse praktijk. De richtlijn is inzetbaar bij vele aandoeningen en door professionals met verschillende niveaus van vaardigheden in het toepassen van zelfmanagementondersteuning.”

Samen met de KNGF-richtlijn Oncologie is de KNGF-richtlijn Zelfmanagement het resultaat van het project Fysio- en oefentherapie Aanpak STroomlijning richtlijnen (FAST). Met deze pilot onderzoeken we een nieuwe manier van richtlijnontwikkeling, waarbij aanbevelingen ten aanzien van aandoeningsoverstijgende onderwerpen ontwikkeld worden. De richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met Amsterdam UMC en de VvOCM. Daarnaast hebben vele fysiotherapeuten (waaronder ook van de NFP en NVFG), oefentherapeuten en partijen als de Patiëntenfederatie, V&VN, en Ergotherapie Nederland bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Bekijk de richtlijn zelfmanagement 

Lees meer over het FAST-project