17 augustus 2021

Flowcharts NVFB-NVFG voor de geriatriefysiotherapeut

Als hulpmiddel bij de anamnese.

De geriatriefysiotherapeut ziet ouderen met multipathologie en/ of kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid kan beschouwd worden als een toestand van een verhoogd risico op negatieve gezondheidseffecten, zoals vallen, ziekenhuisopname en overlijden. De risicofactoren voor kwetsbaarheid zijn divers en kwetsbaarheid kan dan ook op verschillende manieren bepaald worden. Eén van deze methodes is de EFIP (Evaluative Frailty Index for physical activity). De EFIP kent vier domeinen: fysiek functioneren, algemene gezondheid, psychologisch functioneren en sociaal functioneren.  Binnen het domein algemene gezondheid vallen ook de bekkenbodemdysfuncties als incontinentie voor urine, (recidiverende) urineweginfecties, overactieve blaasklachten, incontinentie voor ontlasting en obstipatie. Deze kunnen weer leiden tot beperkingen in het fysiek functioneren. De prevalentie van deze dysfuncties in een oudere populatie is hoog. Zo wordt urine-incontinentie gezien bij 50-70% bij ouderen >65jaar, tot zelfs 90% in instellingen. Tot de helft van de ouderen kampt met recidiverende urineweginfecties. Anale incontinentie, verlies van ontlasting en/of flatus, wordt gezien bij 30-60% van de 65-plussers en een zelfde percentage kampt met obstipatie.

De NVFG en de NVFB hebben een aantal flowcharts als anamnese instrument ontwikkeld die leden kunnen downloaden. Uitgebreidere informatie vind je in de toelichting.