21 december 2021

a.s.r. Zorgverzekering en geriatrie fysiotherapie

Vorig jaar hebben wij jullie kunnen mededelen dat a.s.r. Zorgverzekering vanaf 2021 een verbijzonderd tarief voor geriatriefysiotherapie in hun tarievenlijst 2021 heeft opgenomen.

a.s.r ziet de toegevoegde waarde van ons vak en heeft voor 2022 het tarief voor geriatriefysiotherapie verhoogd van € 34 in 2021 naar € 43 in 2022. Dit is een hele mooie ontwikkeling en wij hopen dat andere verzekeraars dit voorbeeld gaan volgen.

Tarievenlijst

2021

2022

1775 individuele zitting geriatrie fysiotherapie

34,00

43,00

1776 zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis

48,00

55,00

1777 zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling

39,00

50,00