25 januari 2022

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken gepubliceerd

Kwetsbare ouderen willen zo lang mogelijk op een fijne manier in hun eigen omgeving blijven.

Om prettig in hun eigen omgeving te kunnen blijven, hebben ouderen vaak zorg en ondersteuning uit verschillende domeinen nodig. Maar die zorg en ondersteuning is vaak lastig te regelen. Er moet dus iets gebeuren om de ouderenzorg houdbaar te houden. De zorg anders organiseren bijvoorbeeld.

Domeinoverstijgend samenwerken is zo’n andere manier van organiseren. Het doel van domeinoverstijgend samenwerken is dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk gelukkig zijn in hun eigen omgeving. Daarvoor hebben deze ouderen zorg en ondersteuning vanuit verschillende domeinen nodig. Dus betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). En dat maakt het heel ingewikkeld.

Want elk domein heeft zijn eigen regels voor toegang en een eigen eindverantwoordelijke: respectievelijk de zorgverzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor.

Hoe zorg je dat het wel kan? En wie heb je daarvoor nodig? De ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken’ helpt je op weg. De wegwijzer is gebaseerd op de ervaringen uit drie experimenten in Nederland en is bedoeld als inspiratiebron.

Lees hier de uitkomsten van de afzonderlijke experimenten.