geriatriedagen-2023.jpg
23 februari 2023

Terugblik Geriatriedagen 2023

Op 9 en 10 februari jl. vonden de Geriatriedagen plaats in de Brabant hallen te 's-Hertogenbosch. Dit jaar was er gekozen voor een nieuwe opzet...

Donderdag 9 februari was een multidisciplinaire dag en vrijdag 10 februari alleen voor de voorschrijvers (artsen, PA’s en verpleegkundig specialisten). De gedachte hierachter was enerzijds meer aandacht voor samenwerking en anderzijds ook een specifieker aanbod voor elk specialisme. Het bestuur NVFG was ruim vertegenwoordigd en zag hoe minister Conny Helder tijdens de opening een oproep deed om ons als zorgverleners in de ouderenzorg goed te organiseren. Daarna gaf Jan Kremer als ‘gezant Passende Zorg’ uitleg over hoe zorg passend gemaakt kan worden om vooral meer maatschappelijke impact te hebben. Verder kwamen er in de parallelsessies al enkele fraaie voorbeelden voorbij van innovatieve en passende zorg. Denk hierbij aan landelijk uitrol van valpreventie, prehabilitatie op maat voor bij ouderen, de inzet van slimme technologie (om ouderen te monitoren en motiveren bij bewegen) en diverse voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking rondom ouderen. We kijken als bestuur terug op een geslaagde dag en gaan evalueren hoe geriatriefysiotherapeuten de nieuwe opzet ervaren hebben!