10 februari 2022

Geriatriedagen 2022

De Geriatriedagen komen er weer aan op donderdag 10 en vrijdag 11 februari. Ook dit jaar vanwege de coronapandemie alléén online te volgen.

Klinisch geriaters, Internisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (geriatrie)fysiotherapeuten en zorgprofessionals doen hun bijdrage met en voor elkaar. Een van dé gezichten van de coronacrisis, Diederik Gommers, spreekt over de ‘visie ouderen en geriatrische patiënten op de IC: wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de grenzen?’.

Verschillende symposia en workshops wisselen zich af. Op zoek naar antwoorden op vragen: 
Hoe ziet gepersonaliseerde preventie, predictie en diagnostiek van dementie eruit? Het voorkomen van Probleemgedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Welke ‘heilige huisjes’ zijn er in de geriatrie? Wie doet wat in het multidisciplinaire team?

Maar ook aandacht voor onderwerpen zoals ‘Reablement’, ‘Zingevingsgesprekken’, ‘Hoe voorkomen we medicatiegerelateerde heropnames bij ouderen?’ en een ‘Update SIG Valpreventie’. Kortom, evidente thema’s rondom de zorg in de geriatrie.

Meer informatie en inschrijven