Laatste nieuws

Coach2Move - FysioLearning
10 april 2024
Coach2Move - FysioLearning

Coach2Move brengt kwetsbare ouderen in beweging, en daar kun jij als fysiotherapeut een belangrijke bijdrage aan leveren!!

Lees verder
Nieuw! Paramedische richtlijn kwetsbare ouderen
03 april 2024
Nieuw! Paramedische richtlijn kwetsbare ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen.

Lees verder
Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op!
03 april 2024
Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op!

Praat vandaag over morgen!

Lees verder
Landelijke ketenaanpak valpreventie
02 april 2024
Landelijke ketenaanpak valpreventie

Aan de rechterzijde van deze pagina, vinden jullie een voortgangsrapportage over de landelijke ketenaanpak valpreventie, vormgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland en VeiligheidNL.

Lees verder
Overleg CZ en NVFG
02 april 2024
Overleg CZ en NVFG

Op dinsdag 12 maart jl. was de NVFG te gast op het hoofdkantoor van CZ. Bas Verkes (KNGF, afdeling belangenbehartiging), Jonas Kleinbergen (o.a. adviseur van de NVFG) en Jasper Huberts (voorzitter NVFG) spraken daar met Jan Ypinga en Inge Broers-Janssen (beiden zorginkoop CZ).

Lees verder
Reactie NVFG op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 27 maart 2024
02 april 2024
Reactie NVFG op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 27 maart 2024

Afgelopen woensdag heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF plaatsgevonden. Omdat de uitkomsten van de ALV consequenties hebben voor de ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging deelt het NVFG-bestuur graag een reactie.

Lees verder
Ga mee in gesprek over de toekomst van de zorg
28 maart 2024
Ga mee in gesprek over de toekomst van de zorg

FBZ bestaat in 2024 vijftig jaar en organiseert een aantal interessante dialoogsessies over de toekomst van de zorg.

Lees verder
Gebruik jij digitale zorgtechnologie in je patiëntenzorg of juist helemaal niet?
28 maart 2024
Gebruik jij digitale zorgtechnologie in je patiëntenzorg of juist helemaal niet?

Er wordt veel gesproken over digitale zorgtechnologie, maar tot op heden is onbekend in welke mate er van welke vormen van zorgtechnologie gebruik wordt gemaakt.

Lees verder
OPROEP: Deelnemers gezocht
28 maart 2024
OPROEP: Deelnemers gezocht

In het kader van zijn masterthesis aan de Master Geriatriefysiotherapie HU doet Levi Gaston onderzoek naar de belemmerende en bevorderen factoren voor het betrekken van mantelzorger(s) van verpleeghuisbewoners met dementie bij fysiotherapie.

Lees verder
Sectoroverstijgende prestatie nodig voor betere samenwerking
06 maart 2024
Sectoroverstijgende prestatie nodig voor betere samenwerking

Samenwerken in de zorg wordt steeds belangrijker voor patiënten.

Lees verder