Laatste nieuws

Terugblik Algemene Ledenvergadering
29 juni 2023
Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 21 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierin werden o.a. het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag van de NVFG over 2022 goedgekeurd.

Lees verder
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!
01 juni 2023
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!

De nieuwe NPi-service Ouderen staat online!

Lees verder
Online focusgroep InterGAIN Amsterdam
01 juni 2023
Online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Oproep deelname online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Lees verder
De valrisico-test en Valanalyse
01 juni 2023
De valrisico-test en Valanalyse

Bij ouderen met een hoog valrisico wordt met de Valanalyse gescreend op de aanwezige valrisicofactoren.

Lees verder
Update Valanalyse
25 april 2023
Update Valanalyse

Bij ouderen met een hoog valrisico wordt met de Valanalyse gescreend op de aanwezige valrisicofactoren. Deze is in maart 2023 geüpdated op basis van de nieuwste inzichten uit de Wereldrichtlijn en experts opinions vanuit de wetenschap en praktijk.

Lees verder
PARAPLU-project: paramedici gezocht voor eenmalig interview
27 maart 2023
PARAPLU-project: paramedici gezocht voor eenmalig interview

Valproblemen en ondervoeding bij thuiswonende ouderen komen vaak en steeds vaker voor. Zorgverleners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en paramedici zijn betrokken bij de lokale zorg. Structurele samenwerking tussen deze zorgverleners rond de thema’s ondervoeding en vallen blijft regelmatig uit.

Lees verder
Flyer: Laat je naaste niet vallen
20 februari 2023
Flyer: Laat je naaste niet vallen

Ouderen hebben een hogere kans op vallen als ze lijden aan dementie of een andere cognitieve stoornis.

Lees verder
Versterking regionale samenwerking nodig!
20 februari 2023
Versterking regionale samenwerking nodig!

Kwetsbare patiënten die thuis wonen, ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Om tot passende zorg te komen voor deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren nodig.

Lees verder
Accreditatiepunten niet in Mijnkngf?
24 januari 2023
Accreditatiepunten niet in Mijnkngf?

Waarom zie ik mijn accreditatiepunten niet in MijnKNGF?

Lees verder
Gemeente aan zet voor valpreventie
13 december 2022
Gemeente aan zet voor valpreventie

Valpreventie is als maatregel opgenomen in het regeerakkoord met een forse ambitie. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2023 een centrale rol hebben in het coördineren van valpreventie en het aanbieden van valpreventieprogramma’s aan hun inwoners van 65 jaar en ouder.

Lees verder