Laatste nieuws

Declareren van behandelingen Claudicatie Intermittens
29 juni 2023
Declareren van behandelingen Claudicatie Intermittens

Dankzij een oplettend lid is er contact geweest met zorgverzekeraar ONVZ betreffende een afwijzing van de code 1775/1776 bij CSI 11 Claudicatio Intermittens.

Lees verder
Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen: Geef jouw feedback!
29 juni 2023
Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen: Geef jouw feedback!

Het KNGF en de NVFG zijn de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen.

Lees verder
Terugblik valsymposium 'Valpreventie in de Wijk - Hoe pak je dat aan?'
29 juni 2023
Terugblik valsymposium 'Valpreventie in de Wijk - Hoe pak je dat aan?'

Op vrijdag 2 juni jl. was het valsymposium ‘Valpreventie in de Wijk – Hoe pak je dat aan?’ Een middag georganiseerd door de NVFG in samenwerking met de Hogeschool Utrecht waar dit symposium plaatsvond.

Lees verder
Terugblik Algemene Ledenvergadering
29 juni 2023
Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 21 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierin werden o.a. het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag van de NVFG over 2022 goedgekeurd.

Lees verder
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!
01 juni 2023
NPi-service Ouderen staat voor je klaar!

De nieuwe NPi-service Ouderen staat online!

Lees verder
Online focusgroep InterGAIN Amsterdam
01 juni 2023
Online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Oproep deelname online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Lees verder
De valrisico-test en Valanalyse
01 juni 2023
De valrisico-test en Valanalyse

Bij ouderen met een hoog valrisico wordt met de Valanalyse gescreend op de aanwezige valrisicofactoren.

Lees verder
Update Valanalyse
25 april 2023
Update Valanalyse

Bij ouderen met een hoog valrisico wordt met de Valanalyse gescreend op de aanwezige valrisicofactoren. Deze is in maart 2023 geüpdated op basis van de nieuwste inzichten uit de Wereldrichtlijn en experts opinions vanuit de wetenschap en praktijk.

Lees verder
PARAPLU-project: paramedici gezocht voor eenmalig interview
27 maart 2023
PARAPLU-project: paramedici gezocht voor eenmalig interview

Valproblemen en ondervoeding bij thuiswonende ouderen komen vaak en steeds vaker voor. Zorgverleners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en paramedici zijn betrokken bij de lokale zorg. Structurele samenwerking tussen deze zorgverleners rond de thema’s ondervoeding en vallen blijft regelmatig uit.

Lees verder
Flyer: Laat je naaste niet vallen
20 februari 2023
Flyer: Laat je naaste niet vallen

Ouderen hebben een hogere kans op vallen als ze lijden aan dementie of een andere cognitieve stoornis.

Lees verder