Hoofdzaken geriatriefysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen

28 okt 2019
Zaterdag 5 oktober 2019 | De Basiliek, Veenendaal

NVFG Congres

Op 5 oktober vond het jaarlijkse NVFG-Congres plaats in de Basiliek in Veenendaal. Het congres stond dit jaar in het teken van Hoofdzaken, fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen. Na het openingswoord van Lotte Kunst, gaat het programma van start met de eerste plenaire sessie van de dag. Dr. Hans Hobbelen geeft daarin inzicht in wat fysiotherapie kan betekenen voor mensen met dementie. Hij presenteert wetenschappelijk bewijs dat beweeginterventies effectief zijn voor zowel het behoud van fysiek als van cognitief functioneren. Ook in latere stadia van de ziekte.

Vervolgens presenteert Dr. Nienke de Vries de 'state of the art' van fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson. Als belangrijkste boodschap geeft zij de bezoekers mee, dat de evidentie voor fysiotherapie toeneemt en dat daarbij technologie kan worden ingezet om de motivatie om te bewegen te verhogen. Dr. Melanie Kleynen geeft een presentatie over motorisch leren in de neurorevalidatie, de core business van de fysiotherapeut. Zij schetst een theoretisch raamwerk en geeft vervolgens een praktische toepassing. De centrale vraag in de sessie van Prof. dr. Gert Kwakkel luidt: expertise in de revalidatie van patiënten met een beroerte: wat houdt dat in? Binnen de neurorevalidatie gaat het om maatwerk. De fysiotherapeut moet zich voorafgaand aan de therapie afvragen wie nu wel en wie niet in aanmerking zou moeten komen voor de beoogde interventie. Vooral het begrijpen van de onderliggende werkingsmechanismen die verandering in functionaliteit sturen, is een belangrijke factor om klinisch te kunnen redeneren.

Naast de vier plenaire sessies, konden de bezoekers twee van de vier break-out sessies bezoeken. Daar werd gesproken over compensatiestrategieën bij loopstoornissen in de ziekte van Parkinson, het effect van beweeginterventies bij ouderen met dementie, robotica en virtual reality bij mensen met een neurologische aandoening en de nieuwste inzichten in balansproblemen na een CVA.

Aan het eind van de dag ontving Berber Koelmans de Mieke van Gemertprijs voor haar onderzoek naar Serious gaming bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

De datum voor het volgende NVFG-congres staat al vast op zaterdag 3 oktober 2020.

Voor een mooie impressie van de dag klik hier.

Trefwoorden: