OPROEP THEMANUMMER NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

12 apr 2019
Themanummer over leefstijl, voeding en bewegen in het najaar van 2019.

Heeft u interessante casussen, projecten of onderzoeken?

Voor het themanummer over leefstijl, voeding en bewegen in het najaar van 2019 is de redactie op zoek naar interessante casussen, projecten of onderzoeken over dit onderwerp. Denk hierbij aan bewegen, overgewicht of ondervoeding in relatie tot fysiotherapie of bewegen in het algemeen, samenwerking daarin met collega’s (geriatrie)fysiotherapie, andere zorgverleners of maatschappelijke of overheidsinstanties.

Heb je een project of een casus die interessant is om te delen? Inspireer je collega’s en deel je ervaringen! Stuur een mail waarin je in maximaal 200 woorden hierover vertelt.

Uit de inzendingen zullen we er drie kiezen die we samen met jou uitwerken tot een bijdrage voor het septembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Je inzending kan je tot uiterlijk 1 mei 2019 mailen naar redactie@nvfgnet.nl.

Trefwoorden: