Afscheid van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden

8 mrt 2019
Op 1 februari heeft prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden haar afscheidsrede 'Movere et Moveri' (bewegen en bewogen worden) gehouden.

Coach2Move traject

In deze rede bespreekt Ria Nijhuis-van der Sanden de uitdagingen die wetenschappelijk onderzoek kent bij het ontwikkelen en onderbouwen van persoonsgerichte zorg. Ze laat zien dat een persoonsgerichte aanpak kosteneffectief is, maar dat de weg naar de praktijk een moeizame is, omdat de patiĆ«nt nog niet centraal staat in ons zorgsysteem. 

Prof. Nijhuis heeft middels het Coach2Move traject de interventie en kosteneffectiviteit van geriatriefysiotherapie wetenschappelijk willen aantonen. De NVFG is Ria dan ook zeer erkentelijk en dank verschuldigd voor het vele werk dat zij heeft verricht voor ons op het domein van de geriatrie. 


Volgend op deze afscheidsrede hield Prof.dr. Philip van der Wees zijn inaugurele rede. Zijn oratie was getiteld 'Waarde gedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken'. In het voorafgaande symposium werd door diverse sprekers ingegaan op interdisciplinaire netwerken. Met onze andere kijk op gezondheid wordt ook een andere wijze van samenwerken gevraagd. Wij hebben prof. Van der Wees gefeliciteerd met deze benoeming en hopen het goede contact met IQ Healthcare te continueren. 
 

Trefwoorden: