NVFG ALV Najaar 2018

Datum:19 december 2018
Tijd:19:00 - 21:00
Organisator: NVFG
Type: Ledenbijeenkomst
Locatie:
KNGF HoofdkantoorStadsring 159bAmersfoort
Op woensdag 19 december vindt de ALV van de NVFG plaats. De ALV start om 19 uur 's avonds en de locatie is het hoofdkantoor van het KNGF. Centraal staat het Jaarplan 2019 van de NVFG. Het bestuur informeert u over actuele ontwikkelingen en gaat graag met u in gesprek.

Voorprogramma ‘geriatriefysiotherapeut en valpreventie’

Voorafgaand hebben we weer een voorprogramma georganiseerd over een inhoudelijk thema wat de geriatriefysiotherapie raakt. Op de aankomende ALV is dat ‘de geriatriefysiotherapeut en valpreventie’:

Wat is de rol van de geriatriefysiotherapeut bij valpreventie? Moeten we het wel valpreventie noemen? Gaan we screenen of ook behandelen?

Vallen is een groot gezondheidsprobleem waarbij vroege opsporing en identificatie van (behandelbare) risicofactoren van belang zijn. De recent herziene richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ zegt het volgende: Een val is een symptoom van onderliggende aandoeningen en/of ziekten met over het algemeen meerdere onderliggende risicofactoren. Zodoende dient een valanalyse en interventie over het algemeen multifactorieel van aard te zijn.

De geriatriefysiotherapeut is opgeleid om juist dit te doen en dus met een brede blik de oudere in kaart te brengen, ook wanneer de problematiek niet overduidelijk is. Maar vinden we dan ook dat de geriatriefysiotherapeut een vaste plek moet pakken in het proces van signalering tot behandeling? En is de expertise in valproblematiek een kans (of middel) om de geriatriefysiotherapeut verder te profileren?

ALV

De ALV vindt plaats op 19 december 2018 te Amersfoort.

Meer informatie over de ALV

Aanmelden voor voorprogramma en ALV 

 

Trefwoorden: