enquete.png
24 oktober 2023

Ledenenquête NVFG 2023

Heb jij de ledenenquête al ingevuld? Alle leden van de NVFG hebben half oktober een mail ontvangen om een ledenenquête in te vullen.

De NVFG wil graag inventariseren waar de leden behoefte aan hebben; waarin kunnen wij als beroepsvereniging jou beter ondersteunen? We hebben jouw input daarom nodig om ons beleid en diensten naar onze leden verder te verbeteren.

In de enquête zijn we o.a. benieuwd of onze huidige diensten, zoals het NVFG jaarcongres, nog aansluiten bij de behoefte van onze leden.

Deze enquête is gericht aan geriatriefysiotherapeuten die werkzaam zijn in zowel de eerste, de tweede en de derde lijn. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 9 minuten van jouw tijd. De enquête is anoniem en kun je tot uiterlijk 18 november a.s. invullen.

Doe mee, jouw mening doet er toe!

Geen mail met link voor de enquête ontvangen? Klik hier om alsnog de enquête in te vullen.