trimbos-instituut-logo.jpg
20 september 2023

Oproep SPREAD+ vragenlijst

Het Trimbos-instituut is benieuwd naar de wensen van mensen met dementie en hun naasten.

Binnen het SPREAD+ onderzoek hechten we veel waarde aan de mening van (zorg)professionals die werken met deze doelgroepen. We willen dan ook graag van u als (zorg)professional weten wat รบ de belangrijkste wensen vindt voor personen met dementie en hun naasten. Hiervoor vragen we u zich te verplaatsen in de persoon met dementie en zijn/haar naaste. Het invullen van de vragenlijstlijst kost ongeveer 15 minuten. Met uw antwoorden helpt u ons bij het verder ontwikkelen van de zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen.

Klik op deze link om de vragenlijst in te vullen.