ledenvergadering.jpg
29 juni 2023

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 21 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierin werden o.a. het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag van de NVFG over 2022 goedgekeurd.

Daarnaast is het herziend Beroepsprofiel Geriatriefysiotherapeut gepresenteerd en lag ter goedkeuring voor op de algemene ledenvergadering. Het beroepsprofiel geriatriefysiotherapie is bij acclamatie vastgelegd.

Het beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut wordt nu aangeboden aan de algemene ledenvergadering van het KNGF. In de najaars-ALV 2023 van het KNGF wordt dit beroepsprofiel dan definitief vastgesteld. Dit is de gebruikelijke procedure binnen het KNGF.

Wij doen een oproep aan onze leden om dit document in te zetten voor de profilering van het vak geriatriefysiotherapie aan collegae (gespecialiseerde) fysiotherapeuten, patiƫnten maar ook specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, POH, huisartsen als ook onderzoekers en beleidsmakers. De helder uitgeschreven specialistische kennis en kunde in rollen en competenties uit te dragen in ons dagelijkse werksetting. De kadering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helpend voor de onderbouwing van de functiewaardering.

Je kunt, na de inlog, het beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut vinden op de website van de NVFG.