benen.jpg
29 juni 2023

Declareren van behandelingen Claudicatie Intermittens

Dankzij een oplettend lid is er contact geweest met zorgverzekeraar ONVZ betreffende een afwijzing van de code 1775/1776 bij CSI 11 Claudicatio Intermittens.

Zorgverzekeraar ONVZ heeft de prestatiecode geriatrie fysiotherapie in combinatie met CSI 011 ingericht in het administratiesysteem. Dit betekent dat vanaf nu op deze wijze gedeclareerd kan worden.

Het wordt door de NVFG erg gewaardeerd wanneer leden dergelijke problemen met zorgverzekeraars opgelost krijgen en de NVFG hierover informeert. Evenals problemen waarbij een oplossing een grotere opgave lijkt kan de NVFG als belangenbehartiger een rol vervullen.

Heb je een update of een vraag met betrekking tot zorgverzekeraars?

Neem dan contact op met het team zorgverzekeraars: [email protected].

en [email protected]