intergain-app.jpg
01 juni 2023

Online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Oproep deelname online focusgroep InterGAIN Amsterdam

Het InterGAIN project richt zich op de interprofessionele samenwerking in de aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie. Het project bestaat uit meerdere fasen. In deze eerste fase willen wij inzicht krijgen in hoe ouderen die thuis wonen en professionals denken over interprofessionele samenwerking in de aanpak van ondervoeding en sarcopenie. 

Werkt u in de eerstelijnszorg als huisarts, praktijkondersteuner, casemanager, wijkverpleegkundige, welzijnswerker of paramedicus (bijv. diëtist, fysiotherapeut) in de regio van Amsterdam én ziet u tijdens uw werk 65-plussers met ondervoeding en/of sarcopenie? 

Dan horen wij graag uw mening en ervaringen tijdens een online focusgroep. 

De focusgroep vindt online plaats via Teams op een doordeweekse avond van 19:00 tot 21:00. De datum voor de focusgroep wordt gekozen via een online afsprakenplanner waarin u uw beschikbaarheid voor de voorgestelde data (begin juli 2023) aangeeft. 

Informatie lees je hier in de flyer aan de rechterzijde.

Heeft u interesse in deelname aan de focusgroep? Stuur dan s.v.p. uw gegevens en hoe we u mogen bereiken naar [email protected].

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om meer informatie te geven over ons onderzoek. U krijgt een vergoeding van 75 euro in VVV-bonnen als dank voor deelname aan de focusgroep.