vallen.png
01 juni 2023

De valrisico-test en Valanalyse

Bij ouderen met een hoog valrisico wordt met de Valanalyse gescreend op de aanwezige valrisicofactoren.

De Valanalyse is momenteel de enige erkende en beschikbare tool voor deze screening. Deze is ge├╝pdatet op basis van de nieuwste inzichten uit de Wereldrichtlijn en experts opinions vanuit de wetenschap en praktijk. 

Om het valrisico van ouderen in te schatten wordt de Valrisicotest afgenomen. Ook de valrisicotest is geupdate. Een belangrijke wijziging is dat in de valrisicotest een vraag is opgenomen over valangst om de betrouwbaarheid van het inschatten van valrisico te verhogen. Als de oudere is gevallen dan worden aanvullende vragen gesteld over de val. Als de oudere niet is gevallen maar bezorgd is om te vallen of moeite heeft met bewegen, lopen of balans houden wordt een looptest afgenomen. De aanvullende vragen en de looptest zijn nodig om een inschatting te maken van de mate van valrisico: laag, matig of hoog. Op basis van de mate van risico worden verschillende adviezen gegeven voor het vervolg. Gebruik de geactualiseerde materialen zodat je zorg levert die gebaseerd is op de laatste inzichten. Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld?

Lees hier hoe ze de samenwerking hebben opgepakt in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede.