ntgf-voorblad.jpg
19 april 2023

Vacature redactielid NTGF

De NVFG, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, zoekt op korte termijn een redactielid voor het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Het tijdschrift heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de geriatriefysiotherapie, geriatriefysiotherapeuten en fysiotherapeuten die met ouderen werken te informeren over nieuwe ontwikkelingen en ervaringen m.b.t. het vakgebied. De artikelen kunnen ontwikkelingen in de geriatriefysiotherapie of ontwikkelingen in de ouderenzorg in brede zin tot onderwerp hebben. De artikelen kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een klinisch onderzoek, ervaringen uit het werkveld (praktijkbijdrage of casu├»stiek), boek- en/of artikelrecensies of een interview. 

Het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie verschijnt 4 maal per jaar. De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en 4 redactieleden.

De NVFG biedt de redactieleden o.a. een vergoeding voor het redactiewerk, scholing op kosten van de NVFG en gratis deelname aan het NVFG congres.

Wij vragen van de redactieleden:

- Gedrevenheid en ambitie voor het vak

- Interesse in nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het vakgebied

- Affiniteit met wetenschap en literatuur

- Bij voorkeur (master) geriatriefysiotherapeut of universitaire opleiding

- Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

- Goed kunnen plannen en co├Ârdineren

- Flexibiliteit en accuraatheid

 

Taken van het redactielid:

- Het werven van auteurs

- Het redigeren van artikelen en contact onderhouden met auteurs rondom wenselijke aanpassingen in de artikelen

- Bijhouden/actueel houden van het kopijproces per auteur

- Verwerking van op- en aanmerkingen van de tekstredacteur in de definitieve versie

- Het nakijken van proefprinten van de drukker op correcte uitvoering en doorgeven van correcties aan de tekstredacteur

 

Interesse ?:

U kunt zich aanmelden bij de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, Shanty Sterke: [email protected]