logo-pfnl.jpg
25 april 2023

Ouderenzorg staat onder grote druk

“De toegankelijkheid van passende zorg voor ouderen staat onder grote druk. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg stijgen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen in acute situaties nergens terecht en de druk op mantelzorgers wordt onevenredig hoog,” aldus MantelzorgNL en Patiëntenfederatie over de huidige stand van zaken in de ouderenzorg.

Beide organisaties luiden de noodklok over de situatie in de Nederlandse ouderenzorg. Zo bieden de huidige plannen  een belangrijk lange termijn perspectief, maar is er onvoldoende aandacht voor oplossingen voor de korte termijn. Ook gaan de plannen voorbij aan het grote aandeel zorg dat nu al door naasten en familie geboden wordt, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief.