ouderen-voor-elkaar.jpg
27 maart 2023

Wist je dat ...

Mooi te zien en te ervaren dat ons prachtige vak ‘geriatriefysiotherapie’ niet meer weg te denken is uit het huidige zorglandschap. Ouderen krijgen steeds meer de deskundige zorg die hun het beste past. Geriatriefysiotherapeuten worden voor hun vakmanschap ook beloond met een gespecialiseerd tarief.

Dit is mede te danken aan het voorwerk van Mieke van Gemert. Zij was voorzitter van de NVFG van 2001 tot 2008. Al haar inspanningen zorgden voor een doorbraak met het realiseren van het specialistentarief en de daarbij behorende financiële waardering.

De koppeling met het classificatiesysteem ‘Diagnose Code Systematiek Paramedische Hulp’ (DCSPH) dat sinds de jaren negentig gebruikt wordt, is zoals bekend niet ideaal.

Desalniettemin zien we dat bepaalde DCSPH-codes juist gedeclareerd worden met het experttarief van de geriatriefysiotherapeut.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de top 10 van 2021.
 

TOP 10

DCSPH code

Pathologie

  1.  

9072

Niet aangeboren hersenletsel

Cerebrovasculair accident / centrale parese

  1.  

9374

Niet aangeboren hersenletsel

Parkinson / extrapyramidale aandoening

  1.  

9372

Niet aangeboren hersenletsel

Cerebrovasculair accident / centrale parese

  1.  

2554

Astmatische bronchitis met COPD (II t/m IV)

  1.  

9426

Spier-, pees- en fascie aandoeningen

  1.  

6201

Total hip, postoperatieve fase

  1.  

9378

Overige neurologische aandoeningen / neuropathieën /ziekten van neurologische oorsprong

  1.  

9363

Covid-19

  1.  

9380

Behandeling voor patiënten die na een opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum niet ADL bekwaam zijn en daarvoor thuis behandeld worden, zonder chirurgie (bijvoorbeeld na Sepsis of orgaan falen)

  1.  

6326

Spier-, pees- en fascie aandoeningen bovenbeenregio

Bron: declaratiehistorie van 2021 van Vektis.