revalidatie-ouderen.jpg
20 februari 2023

Publicatie kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf Verenso

Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld. Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft aan de hand van de patiëntenreis hoe specialisten ouderengeneeskunde met name patiënten met complexe problematiek in het ELV behandelen.

Deze kwaliteitsbeschrijving is een eerste stap om zorg en behandeling in het ELV beter inzichtelijker te maken. Het document is een eerste versie die we in de komende tijd verder willen uitwerken. Het biedt een uitgangspunt om verder in gesprek te gaan met verschillende partijen. In de loop van 2023 wordt een patiëntenversie ontwikkeld voor patiënten en wordt de multidisciplinaire samenwerking inhoudelijk verder uitgewerkt.

Namens de NVFG/ KNGF hebben Lise Buma en bestuurslid Johanna Schuurman deelgenomen in de klankbordgroep van de kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf.

Naast deze kwaliteitsbeschrijving is ook een kwaliteitsbeschrijving ontwikkeld voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Zie hiervoor de nieuwsbrief van januari 2023.

Bekijk hier de kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf